8wDlpd.png
8wDFp9.png
8wDEOx.png
8wDMfH.png
8wDKte.png

《完蛋!我被美女包围了!》steam正版离线版共享账号


1934 287


游戏介绍

《完蛋!我被美女包围了!》这是一款令人欲罢不能的恋爱模拟游戏,它以逼真的全动态真人互动影像,让玩家深深沉浸在恋爱的甜蜜之中。在游戏中,你将化身为男主角顾易,与六位性格迥异、魅力四溢的美女展开一段又一段令人怦然心动的甜蜜冒险。这六位美女分别是魅惑魔女、清纯女生、知性姐姐、刁蛮大小姐、性感辣妈和冷艳总裁。每一位都有自己独特的性格和外貌,让你可以根据自己的喜好和情感倾向来选择。而最终与谁走到最后,更是完全取决于你的决定。在这个游戏中,你不仅要忙于赚取金币以偿还债务,还要面对一群美女的柔情攻势。你将如何选择?是为了金钱而放弃感情,还是为了感情而坚决抵制铜臭之气?而当你选择了共度余生的伴侣后,你又将如何在这个充满爱情、金钱和矛盾的世界中找到属于你的幸福呢?
在这个逼真的全动态真人互动影像中,你将亲身体验到恋爱的甜蜜与挑战,感受真实的情感纠葛和人生抉择。准备好投入这场充满激情与挑战的恋爱冒险了吗?让我们一起加入《完蛋!我被美女包围了!》的世界,开始一段令人永生难忘的甜蜜之旅吧!
STEAM离线账号分享详情
  STEAM账号

  本内容需要评论后才可以查看,请评论后再查看。

  STEAM密码

  本内容需要评论后才可以查看,请评论后再查看。


验号信息

2023-11-12 13:55:23
-> 该账户拥有13个游戏.
-> Game # 1938090 -> 使命召唤® Call of Duty®
-> Game # 2322560 -> 完蛋!我被美女包围了! 完蛋!我被美女包围了!
-> DLC # 2279720 -> Counter-Strike(限量测试) Counter-Strike 2 (Limited Test)
-> DLC # 2279721 -> Counter-Strike Workshop Tools Counter-Strike 2 Workshop Tools
-> Game # 1520470 -> 灵境奇谈 封灵档案/Soul Dossier
-> Game # 1920960 -> 虚拟桌宠模拟器 VPet
-> Config # 624822 -> Counter-Strike: Global Offensive Steam China Edition
-> Game # 622590 -> PUBG: Test Server
-> Game # 730 -> Counter-Strike 2
-> Game # 1203220 -> 永劫无间 NARAKA: BLADEPOINT
-> Game # 230410 -> Warframe
-> Game # 1172470 -> 《Apex 英雄》 Apex Legends
-> Game # 2349820 -> 沙盒与副本:英勇之地 Hero's Land
-> Game # 319630 -> Life is Strange™
-> DLC # 1962663 -> 使命召唤®:战争地带™ Call of Duty®: Warzone™
-> Game # 578080 -> PUBG: BATTLEGROUNDS
-> Tool # 396050 -> Warframe TennoGen
-> Game # 813000 -> PUBG: Experimental Server
-> Game # 1335200 -> Action对魔忍 Action Taimanin
-> 分析完毕,共计2个付费游戏.

这家伙太懒了,什么也没留下。
新评论 (287)
 • jy00877565 20天前
  0 2

  66666666666666666666

 • liquor 20天前
  0 3

  感谢

 • cy0406 20天前
  0 4

  好好好

 • 饭票 20天前
  0 5

  999

 • 林林森 20天前
  0 6

  666666

 • 13460162645 20天前
  0 7

  666

 • 13460162645 20天前
  0 8

  666

 • 天使瞎烦神 20天前
  0 9

  6666666

 • wenkangzi 20天前
  0 10

  666

 • 广铁纯脑瘫 20天前
  0 11

  1

 • qihu 20天前
  0 12

  1

 • qihu 20天前
  0 13

  666666

 • wxyz1024 20天前
  0 14

  66666666

 • wangliang 20天前
  0 15

  1111111

 • 44554540 20天前
  0 16

  wangliang 12分钟前

   0  15楼

  1111111

 • musui 20天前
  0 17

  666666666666666666

 • sun1718064865 20天前
  0 18

  6666666

 • aoyungesi 20天前
  0 19

  666666666

 • 墨水 20天前
  0 20

  213

 • 207946871 20天前
  0 21

  666666666

 • hht 20天前
  0 22

  我要玩4

 • 搁浅一点点 20天前
  0 23

  1

 • 19133725323 20天前
  0 24

  11

 • xiewoting 20天前
  0 25

  6

 • xiewoting 20天前
  0 26

  666

 • xiewoting 20天前
  0 27

  666

 • 老坛老坛 20天前
  0 28

  666

 • 19707807638 20天前
  0 29

  6666666666

 • cbnszbd 20天前
  0 30

  6666666

 • TDzzzzz 20天前
  0 31

  1

 • 1123914121 20天前
  0 32

  666

 • 1123914121 20天前
  0 33

  5555

 • 宇至诚 20天前
  0 34

  能玩不

 • 宇至诚 20天前
  0 35

  能玩不

 • 3127479124 20天前
  0 36

  111

 • 2623260641 20天前
  0 37

  66

 • boomxxx 19天前
  0 38

  12312312312312312312ohj3i12h3i123

 • xinyuqingcheng 19天前
  0 39

  能玩吗

 • 3421486 19天前
  0 40

  1

 • 970081789 19天前
  0 41

  66666666666

 • 1805260 19天前
  0 42

  666

 • cai123 19天前
  0 43

  555555

 • jackson007 19天前
  0 44

  谢谢分享

 • wc8527 19天前
  0 45

  能玩吗老板

 • 123125 19天前
  0 46

  谢谢楼主

 • guy244 19天前
  0 47

  666

 • guy244 19天前
  0 48

  6663

 • iamxh1 19天前
  0 49

  11

 • zjs 19天前
  1 50

  6a

 • 风风光光 19天前
  0 51

  5

 • 风风光光 19天前
  0 52

  666

 • 3229555644 19天前
  0 53

  6666666666

 • admin3s 19天前
  0 54

  6666

 • admin3s 19天前
  0 55

  6666

 • 创世神Sun 19天前
  0 56

  666

 • 撒旦大苏打 19天前
  0 57

  666666

 • 1208804882 19天前
  0 58

  555

 • LLL369 19天前
  0 59

  111

 • zxca 19天前
  0 60

  1

 • 0 61

  666

 • 15885531437 19天前
  0 62

  66

 • willllLl 19天前
  0 63

  666

 • ajajaja 19天前
  0 64

  ui

 • luomanhe 19天前
  0 65

  666

 • sd1071765 19天前
  0 66

  SEE1 SEE

 • zhaohui528 19天前
  0 67

  666

 • yanyuxiao 19天前
  0 68

  666

 • xy6651 19天前
  0 69

  sd

 • uuu009 19天前
  0 70

  谢谢分享~!

 • KidNeverDie 18天前
  0 71

  感谢分享

 • pansusu 18天前
  0 72

  111

 • a31632398 18天前
  0 73

  111

 • 15362960657111 18天前
  0 74

  1

 • ninghun1 18天前
  0 75

  1

 • 2627101204 18天前
  1 76

  666666666666

 • wzc_oliver 18天前
  0 77

  谢谢~~~~~~~~~~~正好需要的

 • yy12811122 18天前
  0 78

  6

 • xygd555 18天前
  0 79

  6

 • Quinlan 18天前
  0 80

  6

 • 13715050415 18天前
  0 81

  11111111111

 • aa465969400 18天前
  0 82

  woyao看看

 • XY1001 18天前
  0 83

  1

 • sdsdsdsd 17天前
  0 84

  11

 • 2227195951 17天前
  0 85

  666666666666

 • 1413320864 17天前
  0 86

  666666

 • ser1951101 17天前
  0 87

  1

 • ser1951101 17天前
  0 88

  屁民路面

 • eepisme 17天前
  0 89

  66666

 • 1219048929 17天前
  0 90

  1

 • dwadaw 17天前
  0 91

  666

 • cgvgh 17天前
  0 92

  666666

 • HongTu 17天前
  0 93

  56

 • 吾行 17天前
  0 94

  1

 • biyunjue 17天前
  0 95

  666666666

 • 1875529667 17天前
  0 96

  36666

 • Qikkkkkw 17天前
  0 97

  6

 • 167983759 17天前
  0 98

  6666666

 • q柒画 17天前
  0 99

  1

 • sora丶 17天前
  0 100

  谢谢分享

  • STEAM游戏账号 STEAM正版离线账号 STEAM联机账号分享论坛 STEAM账号分享 游戏账号分享 离线账号论坛 离线啦 lixianla.com
   289
     立即登录 注册账号
返回